Bifor och Socker

Bifor och socker beställning

För rationell och snabb invintring! Färdig sockerlösning i 12,5 kg´s plasthink med perforerat lock avsett för ett samhälle. God hygien. Rationell hantering. Låg vattenhalt. Säkrare övervintring.

OBS Hinkarna har minskat i storlek från 16 kg till 12,5 kg

En hink Bifor motsvarar idag 9,3 kg Socker

leveransen av Bifor och socker är beställd och finns att hämta från och med Onsdag den 10 aug kl 10.00

Förbeställ Bifor och socker på butiksidans beställningsformulär